Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 

Larsmon Lähetyskodin toiminnan kehittämiseksi on laadittu suunnitelma, jota pyritään toteuttamaan Pyhän hengen ohjauksessa yhteyttä rakentaen. Toiminnan kehitystavoitteena on evankeliumin työtä kokonaisvaltaisesti palveleva, monipuolisesti toimiva ja taloudellisesti tuottoa tavoittelematon, itsensä kannattava täyden evankeliumin toimintakeskus, jossa on hyväkuntoiset rakenteet.

Toiminnan välittömänä tavoitteena on Kokkolan helluntaiseurakunnan parantunut kapasiteetti opetuslapseuttaa ja varustaa uudestisyntyneet kristityt tekemään ydintehtäväänsä evankelioida omassa elinpiirissään kotikentällä, myös kulttuurirajat ylittäen ja lähetyskentillä ulkomailla. Lähetyskoti pyrkii toimimaan tässä koulutus-, kurssi-, seminaari- ja leirikeskuksena.

Toiminnan arvopohjana on palvella Raamatun opin ja ohjeiden perustalta sisä- ja ulkolähetystyötä.

Toiminnan tavoitteelliseksi tuotokseksi katsotaan lisääntynyt leiritoiminta, hengelliseltä anniltaan tasokkaat leirit sekä kokonaisvaltainen huolenpito, pelastuneet uudestisyntynet sielut sekä opetuslapseuttaminen ja uskovien kasvu Kristuksen kaltaisuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahva Raamattu- ja lähetyskoulutus, evankeliointi- ja aktiokoulutus, kotiseurakunnan jäsenten innostaminen ja kouluttaminen lähetysihmisiksi sekä vahvistunut lähetystyö ja yhteinen rukous saavuttamattomien kansojen saavuttamiseksi.

Toiminnan pidemmän ajan suunnitelmina on saada järjestettyä kohdennettuja rukoustapahtumia, rukouskoulutusta, säännöllistä informaatiota lähetystyöstä, lähetysnäyttelyitä sekä mahdollisia lähetyskohdeadoptioita Kokkolan helluntaiseurakunnan lähetysnäkyä tukien: kohteen valinta ja aktiivinen toiminta kohteen hyväksi.

Leiritoiminnan kehittämisen kohteena ovat teemaleirit, kuten taideleirit, lähetysleirit, eheytymis-ja hiljentymisleirit, parisuhde-, avioliitto- ja perheleirit, seniorileirit ja eri kansallisuuksien kuten juutalaisten Exodus-leirit sekä ex-muslimien opetuslapseuttamisleirit.

Toiminnan kohteena ovat myös rakenteiden huolto, tarkempi kiinteistöhuolto, selkeät vastuualueet, tehokas tiedon siirto, toimivat kodinhoitotilat sekä uudisrakentaminen.

Kulujen kattamiseen voidaan hyödyntää erillaista liiketoimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Larsmon Lähetyskodin toiminnan kehittämisestä vastaa vuoden kerrallaan Lähetyskodin tiimi.